MUỐN ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ ĐÓ PHẢI CHẤP NHẬN ĐÁNH ĐỔI…

chap-nhan-danh-doi-thu-quy-gia-de-tro-thanh-nguoi-giau-co

Đã quyết định kinh doanh là phải có ĐẦU TƯ. Bất kể chị em làm nhỏ hay làm lớn. Muốn phát triển phải bắt buộc Đầu tư ít sinh lợi nhuận ngắn hạn. Đầu tư nhiều sinh lợi nhuận dài hạn . Nhớ kĩ nhé ..

 ĐẦU TƯ ở đây là thời gian, công sức , chất xám , sáng tạo rồi mới tới chi phí tiền bạc sau cùng …….

Không ai được không ai cái gì trừ phi nhà không còn gì khác ngoài điều kiện có sẵn.

Còn nếu k có phải cố gắng làm hết sức hết mình để có cho bằng chị bằng em .

 Nếu chưa vắt óc sáng tạo ra để làm từ chuyện bé tới chuyện lớn mà phụ thuộc chăm chăm vào thứ có sẵn thì k bao giờ PHẤT tới được. Có quyền Lấy cái của họ nhưng phải làm nó theo cách của mình.

Lời khuyên chân thành cho những ai kd lâu năm mà chưa tìm đk kết quả.
Đừng hỏi ai! Cứ hỏi mình đầu tiên !!!

Chúc bạn sớm thành công !

ShopKhoiNghiep.com

Tài Khoản ShopKhoiNghiep

X